In module 2 ga je je verder verdiepen in het geven van buitenonderwijs. We doen dit door dieper op de theorie in te gaan en verdiepende lesmethoden uit te werken.

Je leert wat het belang is van de buitenruimte voor de ontwikkeling van het kind.  Uiteraard is deze kennis gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast leer je hoe je natuurlijke materialen in kunt zetten tijdens een buitenles. Door materialen en werkvormen af te wisselen zorg je ervoor dat elke buitenles interessant blijft voor kind én leerkracht.

Naast ideeën voor buitenlessen taal en rekenen, staan tijdens deze module vooral de WO-vakken centraal. We laten je zien welke onderdelen van vakken zich lenen voor bewegend buitenonderwijs. Maar we gaan ook dieper in op het geven van vakoverstijgend lesaanbod. De aanwezige onderbouwleerkrachten helpen we verder door het geven van ideeën voor ontdekkend buiten leren.

We geven je een opdracht om met je klas uit te voeren als afsluiting van deze training. Bij aanwezigheid tijdens alle trainingen en het met goed gevolg uitvoeren van de opdracht ontvang je het certificaat: Buitenonderwijzer Gevorderd

Informatie

Studieduur: 14 uur (waarvan 4 uur zelfstudie)

Aantal bijeenkomsten: 4x 2,5 uur

Locatie: Amersfoort en Zwolle

Data: Binnenkort bekend

Aantal deelnemers: Minimaal 8, maximaal 16

Kosten: € 525 (incl. BTW, koffie, thee en iets lekkers)