Duur: 3 dagdelen + 3 huiswerkopdrachten (grotendeels uitvoerbaar binnen werktijd)

Locatie: Eigen school

Tijdens deze training zetten we het team in beweging om dagelijks (bewegend) buitenles te gaan geven. We gaan aan de slag met de theorie achter het geven van buitenonderwijs, geven tal van voorbeelden, gaan buitenlessen maken en stellen doelen op om elke dag buiten les te kunnen geven.

Inhoud

 • Kennismaking met (bewegend) buitenonderwijs
 • Buitenonderwijs binnen de onderwijsvisie
 • Lesvormen en differentiatie
 • Taal en rekenen buiten
 • WO-vakken buiten
 • Materialen
 • Borging binnen het team

Resultaat

 • Het team kan de voordelen van (bewegend) buitenonderwijs benoemen
 • Het team is in staat elke dag een buitenles te geven
 • Het team heeft een planning om de gestelde doelen te behalen
 • Het team slaat lesvormen en materialen uniform op

De teamtraining buitenonderwijs is een op maat gemaakte training waarin we als doel stellen dat de leerkrachten in staat zijn om elke dag een buitenles te geven. Voorafgaand aan de training plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Aan de hand van dit gesprek maken we een Plan van Aanpak, die aansluit bij de visie en wensen van de school.

De training kenmerkt zich door de afwisseling tussen de werkvormen. Op deze manier ziet een trainingsmoment eruit als een dag op school en ervaren de leerkrachten hoe leuk en effectief het is om zittende lesvormen af te wisselen met lesvormen die buiten gegeven worden. We behandelen de wetenschappelijke theorie achter het geven van buitenonderwijs, we geven voorbeelden van lesvormen en gaan deze zelf ervaren. Uiteraard gaan we in op zaken als differiëntatie, reflectie en de opbouw van de buitenles.

Tijdens deze training werken we met het team toe naar een situatie waarbij leerkrachten zich prettig en gemotiveerd voelen bij het geven buitenonderwijs. De leerkrachten weten waarom buitenonderwijs belangrijk is, weten hoe ze een buitenles het beste op kunnen bouwen en hebben voldoende inspiratie om buitenlessen te bedenken en geven aan de leerlingen, waarbij ze in het ontwerp rekening houden met de voordelen voor de leerling die bepaalde aspecten zoals sportief bewegen of behendigheid met zich meebrengen. Natuurlijk speelt bij een verandering als deze ook de band van het team onderling een rol. Daarom besteden we hier tijdens een trainingstraject altijd aandacht aan door middel van een leuke teambuildingsactiviteit.

Wilt u een verkennend gesprek inplannen? Neem dan contact met ons op!

Graag een overzicht van al onze trainingen ontvangen? Vraag dan vrijblijvend een digitaal trainingsoverzicht aan.