Met de training Bewegend Buitenonderwijs werken we vanuit twee interventies uit het keuzemenu dat gekoppeld is aan de NPO gelden.

Samenwerken

De bewegende buitenlessen bestaan bij Buitenonderwijs Nederland voornamelijk uit teamactiviteiten, omdat we samenwerking binnen een groep leerlingen heel belangrijk en waardevol vinden. Alleen door als team samen te werken, kom je tot een gewenst eindresultaat. We laten het leerkrachtenteam zien dat de buitenlesactiviteiten in teamvorm kunnen bestaan uit competitieve spellen, maar dat coöperatieve spellen ook van belang zijn. Door competitie wordt de “drive” bij sommige leerlingen aangewakkerd, maar te veel competitie kan ook afleiden van het lesdoel. En niet alleen de strijd tussen de teams zou moeten zorgen voor taakgerichtheid en betrokkenheid. Ook het samenwerken om te komen tot een gezamenlijk doel is van belang. Als team in spelvorm samen werken aan een bepaald lesdoel staat centraal tijdens de bewegende buitenlessen.

We ondersteunen leekrachten door werkvormen te laten zien, maar ook door in te zoomen op vaardigheden die voor leekrachten van belang zijn om dit proces te kunnen begeleiden. Denk hierbij aan de opbouw van de les en de reflectie op het lesdoel en het verloop van de les.

Sportieve activiteiten

Vanzelfsprekend wordt tijdens bewegend buitenonderwijs gesport. Wist u dat u tijdens een potje softbal prima kunt werken aan het oefenen van spellingscategorieën? Of tijdens een potje trefbal kunt werken aan rekendoelen? Tijdens de training leren leerkrachten deze lesvormen in te zetten. Zo wordt er veel bewogen en gelijktijdig aan lesdoelen gewerkt.

De training bestaat uit veel actieve lesvormen. Zitten en luisteren wordt tot het noodzakelijke minimum beperkt en alleen afgewisseld met actieve lesvormen ingezet.

 

Het teamtraject kan opgevolgd worden door een coachingstraject, waarbij we individuele leerkrachten ondersteunen hun vaardigheden verder te ontwikkelen in hun specifieke situatie.