Wij coachen leerkrachten in het geven van buitenonderwijs. We richten ons hier met name op het geven van buitenonderwijs waarbij leerlingen op individuele aandachtspunten begeleidt worden. Denk hierbij aan de zwakkere leerlingen of leerlingen met een achterstand. Omdat uit onderzoek is gebleken dat (buiten) bewegen bij cognitief zwakkere leerlingen zorgt voor een relatief grote toename in de hersenactiviteit en bewegen tijdens de les ook zorgt voor een hogere betrokkenheid, kan buitenonderwijs een zeer effectief middel zijn om de zwakkere leerling te ondersteunen. Tijdens een coachingsproces kan ook de groepsdynamiek centraal staan. Hoe komt het dat spellen niet prettig verlopen, kinderen afhaken tijdens het spel of er telkens geruzie komt? In principe hebben alle leerlingen baat bij meer buiten zijn, meer bewegen en meer teamactiviteiten. We vergeten tijdens het coachingstraject daarom ook niet hoe je in je buitenles de "gemiddelde" leerling aan bod laat komen.

 

Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we wat uw vraag is en hoe we hierin kunnen ondersteunen. We maken een coachingsplan en kijken welke coach het beste past bij uw situatie. De coach kijkt mee naar hoe de buitenles het beste opgezet kan worden, ondersteunt bij de uitvoering van de les en helpt de kwaliteit van de les te borgen.

 

Onze coaches zijn werkzaam (geweest) in het onderwijs als zeer ervaren leekracht en/of intern begeleider en hebben verschillende aanvullende cursussen en trainingen op het gebied van coachen gevolgd.