BuitenWijzer is een certificaat voor scholen die het geven van buitenlessen en bewegend leren een prominente plek willen geven in hun dagelijkse lesprogramma. 

 

Voor wie?

Om scholen te stimuleren meer buitenonderwijs te geven, reiken we een certificaat uit aan scholen die aantoonbaar op regelmatige basis buitenles geven. Er bestaan 2 verschillende certificaten: 

  • BuitenWijzer Basis: Voor scholen die dagelijks een buitenles geven in combinatie met bewegend leren 
  • BuitenWijzer Plus: Voor scholen die dagelijks een buitenles geven in combinatie met bewegend leren en één dagdeel per week buiten zijn in een natuurlijke en groene omgeving (groen schoolplein, natuurgebied, park) .

Zowel scholen die willen starten met het geven van buitenlessen, als scholen die al gestart zijn, kunnen zich aanmelden voor het programma. Het programma wordt op maat aangeboden.

 

Het traject

Het basistrainingsprogramma bestaat uit drie dagdelen. Daarnaast is er jaarlijks (voor certificaathouders) een gratis cursusdag. Het basisprogramma wordt op de eigen schoollocatie gegeven. Alle leerkrachten zijn daarbij aanwezig. 
Tijdens deze training wordt gekeken hoe het team gemotiveerd kan starten met het geven van buitenlessen. Naast de persoonlijke kwaliteiten van de leerkrachten kijken we naar ervaringen uit het binnen- en buitenland en wetenschappelijk onderzoek naar het geven van buitenlessen. 
Naast de implementatie van buitenlessen binnen het team op dagelijkse basis, wordt er volop aandacht besteedt aan lesideeën voor de verschillende vakken. Zowel taal en rekenen als wereldoriëntatie komen aan bod. 
De gratis cursusdag kan gevolgd worden door scholen die certificaathouder zijn. Alle leerkrachten van de betreffende locatie zijn hierbij welkom. 

Nieuwe leerkrachten binnen het team? Bij voldoende aanmeldingen wordt er een training aangeboden aan nieuwe werknemers binnen uw team. Deze training wordt gegeven op een locatie van BuitenWijzer.

 

Certificering

Voor de aanvraag van een certificering geldt het volgende: 

1. Uw school krijgt intensieve begeleiding in de vorm van beleidsondersteuning, lesideeën en trainingen. 

2. De training bestaat uit de basistraining van Buitenonderwijs Nederland, aangepast naar de situatie van uw school. 

3. Wanneer op uw locatie al buitenles gegeven wordt en u voldoet aan alle voorwaarden, is een volledige training niet noodzakelijk, vaak kan er dan volstaan worden met 2 dagdelen training. Er moet voldoende bewijs geleverd worden dat ook daadwerkelijk de buitenlessen gegeven worden. 

4. Het certificaat is geldig voor 2 jaar. Na die 2 jaar wordt beoordeeld of er nog voldoende buitenlessen gegeven worden. Jaarlijks wordt door (een deel van) het team bijscholing gevolgd.

Wilt u de informatiemap over de certificering ontvangen? Vul dan het aanvraagformulier in.